Algemene voorwaarden - Express Yourself

Express Yourself
Nails & Massage
Express Yourself Nails Massage en Beauty
Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Artikel 1 – Voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere behandeling en transactie tussen Express Yourself Massage & Nails en de cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 
Door het boeken van een behandeling  (telefonisch, e-mail, whatsapp of enigerlei andere wijze) verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 
 
Artikel 3 – Betaling behandeling
 
Na afloop van de behandeling ontvangt de cliënt een digitaal betaalverzoek met daarbij een omschrijving van de behandeling. Deze betaling dient per omgaande te worden voldaan. Het is tevens mogelijk om de behandeling direct na afronding ter plaatse contant te voldoen.
 
 
Artikel 4 – Behandeling verzetten of annuleren
 
4.1 Wanneer een behandeling is geboekt, houdt dit in dat er een tijdsblok voor de klant wordt vrijgehouden. Wilt u een afspraak wijzigen of annuleren dan wordt u verzocht dit minstens 24 uur voorafgaand aan de afspraak te doen. Uitzondering hierop zijn reserveringen in de maand december, welke minstens 48 uur van tevoren doorgegeven dienen te worden.
 
Vanaf/binnen 24 respectievelijk 48 uur of bij no show wordt de volledig behandeling in rekening gebracht.
 
4.2 Indien de behandeling in geval van ziekte of overmacht van Express Yourself Massage & Nails niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt er in overleg met de klant een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht.
 
4.3 Express Yourself Massage & Nails  kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datum wijziging gemoeid zijn.
 
 
Artikel 5 - Massage behandelingen
 
5.1 De massage behandeling die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.
 
5.2 Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 
5.3 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Express Yourself Massage & Nails verstrekt.
 
5.4 Express Yourself Massage & Nails kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 
5.5 Express Yourself Massage & Nails behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 
5.6 Express Yourself Massage & Nails is niet verantwoordelijk voor schade/letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, allergieën, blessures en medicijngebruik.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Sabriene Immers
Laatste update 16-01-2022
Terug naar de inhoud